Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại dòng thánh Phaolô

Nguồn: tgpsaigon.net