Huấn từ của Đức TGM Giuse trong thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16.10.2021