Hướng dẫn bố mẹ chăm sóc trẻ bị "F0" - ThS. BS Nguyễn Thùy Vân Thảo