Khi sống tốt, phép lạ sẽ xảy ra - Lm. Giuse Bùi Công Trác