Khiêm tốn đón nhận tình yêu Chúa - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền