Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)