Lễ khánh thành Nhà thờ Fatima Bình Triệu (25.3.2017)