Lễ Vọng Phục Sinh tại Nt Chánh tòa (4.5.2015)

Thánh lễ lúc 21g tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn