Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ về nhà thờ Đức Bà Parishot