Lời chúc Giáng Sinh của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong Lễ Đêm Giáng Sinh 24.12.2021