Lời nguyện bên Máng Cỏ - Vũ Thủy & Phạm Trung

"Lời nguyện bên Máng Cỏ" phổ từ thơ của Vũ Thủy, như một tâm nguyện cho anh chị em "kém may mắn..."