Mùi của Mẹ - Nhạc PhạmTrung - Thơ N.V.Anh

Ca sĩ: Bích Hiền