Người hoạt động Truyền thông là người phải có tâm - ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước