Phái đoàn GP Phan Thiết chào ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng