Phái đoàn tòa TGM chúc mừng đại lễ Phật Đản (5.5.2020)