Phép lạ đời thường từ lòng trắc ẩn - Lm. Giuse Bùi Công Trác