Phong tục Tết của dân tộc H'Mông

Đạo diễn Nguyễn Thành Trung