Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN