Sở Kiện: Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)