Sri Lanka: ĐGH Phanxicô viếng đền thánh Madhu

Nguồn: Vatican