Sứ điệp Giáng Sinh 2019 & phép lành toàn xá Urbi et Orbi