Thánh lễ bế giảng đào tạo giáo lý viên khoá 6 (28.9.2014)