Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN (24.11.2018)