Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)