Thánh lễ khai giảng chủng sinh dự bị khoá 8 và 9 (14/09/2013)