Thánh lễ Khai mạc năm Đời Sống Thánh Hiến (6.12.2014)

Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn - WSG