Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh 50 năm thành lập CĐ Bác ái Cao Thái