Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vatican