Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)