Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (10.9.2016)