Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn