Thánh lễ trao mũ cho các tân Hồng y (14.02.2015)

Vatican 14.02.2015