Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)