Thánh lễ và Kinh Truyền Tin với ĐGH Phanxicô (17.11.2019)new