Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)