Thông điệp Giáng Sinh và Phép lành của ĐGH Phanxicô (25.12.2014)

Nguồn: Youtube Vatican