Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG