Thư của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng về dịch bệnh viêm phổi