Tĩnh nguyện mùa Chay: “Sống chết cho Tình huynh đệ” (23.3.2021)