Tông du Lettoni: Thánh lễ tại quảng trường Mẹ Thiên Chúa ở Aglona