Tông du Nhật Bản: ĐGH Phanxicô thăm đại học Sophia (26.11.2019)