Trên Đường Emmaus - NS: Thành Tâm - Ca sĩ : Hoài Uyên