TTMV: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của người trẻ