TTMV: Thánh lễ trao tu phục cho chủng sinh dự bị (26/09/2015)new