Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)