Xin cứu lấy chúng con - Sáng tác: Binh Phạm - Trình bày: Lm. Đăng Linh