Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017 của ĐGH: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người