Ý cầu nguyện tháng 11/2019 của ĐGH: Đối thoại và hòa giải ở Cận Đông