Ý cầu nguyện tháng 2/2017: Tiếp đón những ai cần trợ giúp