• Triết lý từ đôi giầy

   Triết lý từ đôi giầy

   7/27/2019 1:18:41 AM

   Một đôi giày, nếu chỉ có một chiếc, sẽ không bán được, thậm chí có cho cũng không ai lấy. Thế nên, chiếc còn lại rất quan trọng.

   ...xem chi tiết

  • Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh

   Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh

   8/30/2015 8:54:19 AM

   Điều gì đã khiến cho dòng nhạc của ông có sức cuốn hút lòng người đến vậy? Đối với tôi, một trong những nhân tố quan trọng hệ tại ở ca từ sâu sắc đậm tính triết lý nhân sinh được gạn lọc rất công phu. Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh là...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

   Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

   7/3/2015 9:07:22 PM

   Trống đồng là một lâu đài siêu vượt trong phạm vi văn hóa. Phần này sẽ trình bày sơ qua về mấy điểm vòng ngoài rồi tới những yếu tố triết nằm tràn ngập trên mặt trống và thân trống...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

   Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

   6/11/2015 10:49:20 AM

   Trống đồng là một biểu tượng theo nghĩa uyên nguyên nhất tức một cơ quan của thực thể u linh, một sự chỉ đạo cuộc tiến hóa con người, vì thế cũng chính là bản tóm lược đầy đủ nền văn hóa Việt tộc...

   ...xem chi tiết

  • Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (2)

   Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (2)

   6/6/2015 4:43:45 PM

   Thời kỳ Đông Sơn là thời kỳ hình thành cái lõi đầu tiên của dân tộc. Thời kỳ này người Việt đã có sự quan sát thế giới bên ngoài khá tinh tế, từ đó tái tạo, biểu hiện khá chân thực, khéo léo (qua tượng bò, gà, v.v... làm bằng đất nung)...

   ...xem chi tiết

  • Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (1)

   Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (1)

   6/4/2015 12:28:15 AM

   Lịch sử Triết học Việt Nam với tư cách là một bộ môn khoa học, nó chỉ mới được ra đời cách đây không lâu. Hiện nay, nó được trình bày rải rác trong các bộ sách về Lịch sử tư tưởng Việt Nam, chẳng hạn như của Nguyễn Đăng Thục, của Viện Triết học và của Trần Văn Giàu...

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Xem toàn bộ

  • Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

   Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

   3/23/2015 9:04:18 AM

   Trích đoạn bài nói chuyện của nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn với các du học sinh Pháp ngữ ngày 8.8.2013 tại Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF) TP. HCM.

   ...xem chi tiết

  • Người phụ nữ thách thức bạo quyền

   Người phụ nữ thách thức bạo quyền

   3/7/2015 8:48:02 AM

   Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, BBT xin giới thiệu với quý độc giả bài của giáo sư Bùi Văn Nam Sơn về bà Hannah Arendt (1906-1975), nhà tư tưởng thế kỷ XX.

   ...xem chi tiết

  • Khái quát về suy luận

   Khái quát về suy luận

   11/25/2014 4:06:13 PM

   Ngoài những hình thức biểu thị tư tưởng, tư duy còn có các hình thức sản sinh ra tư tưởng mới từ các tư tưởng đã có, rút ra các tri thức mới từ tri thức đã biết. Hình thức đó gọi là suy luận.

   ...xem chi tiết

  • Giá trị của triết học

   Giá trị của triết học

   10/16/2014 12:46:06 AM

   Chúng ta cần phải học triết học  là vì bản thân những câu hỏi; vì những câu hỏi này mở rộng quan niệm của chúng ta về cái khả hữu, làm giàu trí tưởng tượng trí tuệ của chúng ta và giảm bớt những sự chắc chắn có tính cách giáo điều... nhưng trên hết vì, qua sự lớn lao của thế giới mà triết học chiêm ngắm, tinh thần cũng trở nên lớn lao, và có thể hợp nhất với thế giới, sự hợp nhất này là lợi ích cao nhất của nó.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

   Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

   5/16/2020 6:31:20 AM

   Đức Nhân, Nghĩa của Nho giáo đã làm cho con người có sự đối xử nhân ái, khoan dung, độ lượng với nhau. Đức lễ, với hệ thống các qui định chặt chẽ...

   ...xem chi tiết

  • Từ Tam Tài học thuyết hợp tụ đến Kitô giáo, đạo của tương lai

   Từ Tam Tài học thuyết hợp tụ đến Kitô giáo, đạo của tương lai

   3/14/2018 10:20:40 PM

   Thiên Chúa đã đến, đã chết đi và sống lại hầu hợp lại những gì đã phân ly. Hà cớ sao ngày nay còn quá chia cách giữa Trời với Đất, giữa linh và chất, giữa tâm và vật, giữa khách và chủ, giữa đạo và đời, giữa thiêng liêng và thế tục?

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử

   Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử

   9/30/2017 11:10:19 AM

   Nho giáo trở thành (qua thử thách lịch sử?) gần như một Đạo đức (Ethique) nhân sinh áp dụng vào thế tục. Tất cả đều dựa trên sự giáo dục mà mục tiêu là phát triển cá tính của mọi người tùy theo khả năng mình.

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (2)

   Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (2)

   9/28/2017 12:27:05 PM

   Tại Hội nghị Quốc tế về Nho giáo, giáo sư Tsuboi Yoshiharu cho rằng: Ở Trung Quốc đó là Hiếu, ở Triều Tiên - Hàn Quốc là Lễ hoặc Thuần, ở Nhật Bản là Trung, còn Việt Nam là Nghĩa.

   ...xem chi tiết

  • Những vấn đề tư duy phương Đông

   Những vấn đề tư duy phương Đông

   10/21/2015 2:30:46 PM

   Đối với người phương Tây, ngay từ thời Cổ, từ “phương Đông” chỉ tất cả những gì nằm ở phía đông. Về mặt địa lý, nó bao trùm cả Viễn Đông, Trung Đông và Trung Á. Vào thế kỷ XIX, “Đông phương học” chỉ một phong trào vừa văn học vừa hội họa...

   ...xem chi tiết

  • Chữ ``Tín`` trong truyền thống Nho giáo

   Chữ "Tín" trong truyền thống Nho giáo

   4/18/2015 9:34:55 AM

   Trong sách Luận Ngữ, Đức Khổng Tử đã nói đến các đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín trong từng trường hợp đối thoại với các môn đệ. Dĩ nhiên, chữ Tín được nói đến nhiều lần trong học vấn của người quân tử, trong tương giao với mọi người và trong đường lối chính trị...

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (1)

   Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (1)

   9/28/2017 12:24:15 PM

   Việc so sánh Nho giáo giữa các nước để tìm ra những đặc điểm riêng có tính chất “tiếp biến” là một việc làm cần thiết nhằm tăng cường sự hiểu biết trong khu vực, đồng thời cũng hiểu rõ hơn bản thân dân tộc ta.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ